Ayrıca bakınız: pan

Türkçe

değiştir

pan-

[1] bütün (Yun. önek)
[2] tüm (Yun. önek)