parasını yemek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

parasını yemek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi parasını yer)

[1] Hiç çalışmadan bedavadan geçinmek, birinin sırtından geçinmek

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle