pijesak

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

pijesak

  1. (Sırp, Hırvat ağzı) kum