SlovenceDüzenle

Düzenle

ptica d

  1. (omurgalılar, yiyecekler) kuş

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

ptica d

  1. (omurgalılar, yiyecekler) (Sırp, Hırvat ağzı) kuş