Ayrıca bakınız: Rank

İngilizce

değiştir

rank (çoğulu ranks)

[1] rütbe, aşama
[2]