Türkçe değiştir

Eylem değiştir

renklendirmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi renklendirir)

[1] Bir şeyin renklenmesini sağlamak
[2] Neşelendirmek, canlılık ve hareket kazandırmak


Kaynakça değiştir