rijeka

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

rijeka

  1. (Sırp, Hırvat ağzı) nehir, ırmak