Türkçe değiştir

Eylem değiştir

sağlamlaşmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi sağlamlaşır)

[1] Sağlam duruma gelmek


Kaynakça değiştir