sağlamlaşmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

sağlamlaşmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi sağlamlaşır)

[1] Sağlam duruma gelmek


KaynakçaDüzenle