Fince değiştir

[sa·na·yu:·ri]

değiştir

sanajuuri

  1. (dil bilimi) ad kökü, kelime kökü