Çağatayca Değiştir

Değiştir

  1. (atmacagiller, kuşlar) çaylak, kara çaylak

Kaynakça Değiştir

  • KÚNOS, Dr. Ignaz (1902). Şeyh Süleyman Efendi, Çağatayca-Osmanlıca Sözlük. Budapeşte: Section Orientale de la Société Ethnographique Hongroise.