satılabilmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

satılabilmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi satılabilir) satılabilmek -ir

[1] satılma ihtimali veya imkânı bulunmak

KaynakçaDüzenle

ÇevirilerDüzenle