suç işlemek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

suç işlemek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi suç işler)

[1] Yasaya, töreye aykırı bir davranışta veya harekette bulunmak


KaynakçaDüzenle