su götürür yeri olmamak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

su götürür yeri olmamak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi su götürür yeri olmaz)

[1] Başka türlü yorumlanacak bir yönü bulunmamak

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle