su içinde kalmak

Türkçe Değiştir

Eylem Değiştir

su içinde kalmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi su içinde kalar)

[1] Çok terlemek, su gibi ıslanmak


Kaynakça Değiştir