subota

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

subota

  1. (haftanın günleri) (Hırvat ağzı) cumartesi