Türkçe değiştir

değiştir

sucu (belirtme hâli sucuyu, çoğulu sucular)

[1] Su satan veya evlere su taşıyan kimse, saka


Kaynakça değiştir