sular kararmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

sular kararmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi sular kararır)

[1] Akşam olmaya başlamak

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle