surveillance

İngilizceDüzenle

Düzenle

surveillance (çoğulu surveillances)

[1] Bir kişiyi, nesneyi veya veri grubunu sürekli ve sistematik olarak gözetleyip analiz etme, sürveyans.