tamkvæg

DancaDüzenle

Düzenle

tamkvæg

[1] (boynuzlugiller) sığır, mal