Türkçe

değiştir

temyiz etmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi temyiz eder)

  1. ayırt etmek
  2. (hukuk) mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden Yargıtay, Askerî Yargıtay veya Danıştayda incelenmesini istemek
    Dama tıkıldım ama temyizde beraat ettim. - A. Gündüz