Türkçe değiştir

Eylem değiştir

tokuşmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi tokuşur)

[1] Elle tutulan iki şeyi birbirine çarpmak, çarpışmak
[2] Kafa kafaya vuruşmak

Köken değiştir

[1] Eski Türkçe tokımak

Eski Türkçe değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Eylem değiştir

[1] Vuruşmak
[2] Çarpışmak
[3] Savaşmak
[4] Yayılmak
[5] Bulaşmak

Kaynakça değiştir