Türkçe değiştir

Belirteç değiştir

uyarınca

[1] Gereğince, mucibince

Çeviriler değiştir