vadiye dökülmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

vadiye dökülmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi vadiye dökülür)

[1] Sohbet belirli bir konuya kaymak

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle