Portekizce

değiştir

vegetal

[1] (bitki bilimi, sebzeler, yiyecekler) sebze, göveri, göverti