veljača

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

veljača

  1. (aylar) (Hırvat ağzı) şubat, kücü, gücük ay