veqetandin

KürtçeDüzenle

EylemDüzenle

veqetandin

[1] ayrıştırmak