without

İngilizceDüzenle

İlgeçDüzenle

without without

[1] with (ile) edatının zıttı, -sız, ... olmadan.
[2] (edebiyat) bir yerin dışında

ÖrneklerDüzenle

[1] He went to sweden without her.
[2] the barbarians without the gates