xərçəng

AzericeDüzenle

Düzenle

xərçəng

[1] (kabuklular) kerevit, karavide
[2] (patoloji, onkoloji) kanser

HecelemeDüzenle

xər·çəng