yön gösterme eki

TürkçeDüzenle

Düzenle

yön gösterme eki (belirtme hâli yön gösterme ekini, çoğulu yön gösterme ekleri)

[1] Türkiye Türkçesinde kalıplaşıp sayılı örneklerde kalan yön bildiren yer ve zaman adları yapan ek: son-ra, taş-ra, dış-arı, iç-eri vb

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle