yükleme durumu

TürkçeDeğiştir

Değiştir

yükleme durumu (belirtme hâli yükleme durumunu, çoğulu yükleme durumları)

[1] (dil bilimi) belirtme durumu

KaynakçaDeğiştir