Türkçe değiştir

değiştir

yüzsuyu (belirtme hâli yüzsuyunu, çoğulu yüzsuyular)

[1] Bir kimsenin onuru, haysiyeti.

Kaynakça değiştir