yaklaştırmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

yaklaştırmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi yaklaştırır)

[1] Bir şeyi kendine yakın duruma getirmek
[2] İki şeyi birbirine yakın duruma getirmek

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle