yastıq

  1. (dokuma) yastık

Kırım Tatarca

değiştir

yastıq

  1. (dokuma) yastık