yatırılmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

yatırılmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi yatırılır)

[1] Yatırmak işi yapılmak

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle