yoğunlaşmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

yoğunlaşmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi yoğunlaşır)

[1] Yoğun duruma gelmek, tekâsüf etmek

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle