Yupikçe değiştir

Sayı adı değiştir

yuinaunrita'ar

  1. on dokuz, 19