Vietnamca değiştir

Sayı adı değiştir

zêrô

[1] sıfır