Türkçe değiştir

Eylem değiştir

zannetmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi zannetir)

[1] (') sanmak