zannetmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

zannetmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi zannetir)

[1] (') sanmak