zannolunmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

zannolunmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi zannolunur)

[1] Öyle sanılmak

KökenDüzenle

[1] Arapça

KaynakçaDüzenle