Ayrıca bakınız: Çörten

Türkçe değiştir

çörten (belirtme hâli çörteni, çoğulu çörtenler)

değiştir

[1] (halk ağzı) Dam çevresindeki yağmur sularını oluklardan alıp duvar temelinden uzağa akıtan, saçak kenarlarından dışarı doğru uzanmış ağaç oluk.
[2] (mimarlık) Çatıya gelen yağmur ve kar sularını alıp bina duvarlarından uzağa akıtmak üzere ahşap yapılarda tahtadan, kâgir yapılarda taş veya betondan yapılan, dışarı doğru uzanmış oluk biçimli mimari eleman.
[3] Kiliselerin ya da katedrallerin üst kısımlarında bulunan şeytanımsı yaratık heykellerine verilen ad.
[4] (halk ağzı) Eski çeşmelerde suyun aktığı ağaçtan ark.

Deyimler değiştir

çörten gibi su akmak
çörten gibi su akmak, çörten gibi su akıtmak