çəpiş

AzericeDeğiştir

Değiştir

çəpiş

  1. (boynuzlugiller) oğlak, çebiç, diği