Türkçe değiştir

Eylem değiştir

çok söylemek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi çok söyler)

[1] Gevezelik etmek