Ayrıca bakınız: ayıtmak, demek, konuşmak

Türkçe değiştir

Heceleme değiştir

[söy·le·mek]

Söyleniş değiştir

Ses Örneği:  
IPA: IPA(anahtar): søjlɛmɛc

Köken değiştir

Eski Türkçe

Yazılışlar değiştir

سویلمک

Eylem değiştir

söylemek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi söyler) -r

 1. düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak
  Bu konak için de yine senelerden beri aynı şeyi söylerim. - R. N. Güntekin
 2. bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
  Hececiler kendilerinden sonra yeni bir edebî neslin yetişmediğini söylüyorlar. - S. F. Abasıyanık
 3. yapılmasını istemek
 4. (edebiyat) türkü, şarkı vb. okumak
  Kanto söyler gibi hareketler ve taklitlerle söylediği şarkılar pek eğlenceli şeylerdi. - R. N. Güntekin
 5. yazmak, düzmek
  Şiir söylemek.
 6. haber vermek
  Benim burada nasıl yaşadığımı görenler gidip babama da söylerler. - A. Ş. Hisar
 7. önceden bildirmek, tahmin etmek
  Bir değil iki tane olduğunu size söylemiştim. - R. H. Karay
 8. sipariş etmek
 9. (mecaz) herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak
  Ne söyler bu türküler. Ay karanlık gecelerde yüzen gemiler.- N. Cumalı

Deyimler değiştir

Benzer sözcükler değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Üst kavramlar değiştir

Yan kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Atasözleri değiştir