çokgen

TürkçeDüzenle

Düzenle

çokgen (belirtme hâli çokgeni, çoğulu çokgenler) çokgen -ni çokgen (belirtme hâli çokgeni, çoğulu çokgenler)

[1] (matematik) açı oluşturacak biçimde üç ve üçten çok kenardan oluşan kapalı şekil, poligon
[ço'kgen]

KaynakçaDüzenle

Türk lehçeleriDüzenle

ÇevirilerDüzenle