Türkçe değiştir

değiştir

üslup (belirtme hâli üslubu, çoğulu üsluplar) -bu

 1. anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
  Akşam içinde en büyük üstatların eserleri kadar mükemmel ve muhteşem olan tabiat bize bir eda ve üslup dersi verir. - A. Ş. Hisar
 2. bir sanatçıya, çağa veya ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem, stil
  Bu üslup, ruhumun yazıma akseden hâletini gösteriyor. - R. H. Karay
 3. (edebiyat) sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil
  Dili, üslubu, istiareleri, hayalleri herkesinkinden ayrı olan bu eserin mevzusunu bile başkalarınınkine benzetmedi. - A. H. Çelebi
 4. (dil bilimi) deyiş
 5. (') anlatı
 6. (') biçem
 7. bir devrin ya da bir sanatçının kişiliği
  Yani teknik, renk, kompozisyon, biçim ve anlatım bakımından özellikleri.

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

}