Türkçe değiştir

Eylem değiştir

şekil vermek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi şekil verir)

[1] Belirli bir biçime girmesini sağlamak, biçimlendirmek, şekillendirmek


Kaynakça değiştir