Türkçe değiştir

Köken değiştir

Osmanlı Türkçesi ويرمك(verme + -k).

Söyleniş değiştir

Eylem değiştir

vermek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi verir)

 1. atfetmek, ondan bilmek
  Bilgin'in bu çekingen tavırlarını kusurlu ve zayıf oluşuna verdi. — F. R. Atay
 2. ayırmak, harcamak
  Bu esere çok emek verdi.
 3. bırakmak veya bağışlamak
 4. bir şey üzerinde etki yapmak, şeklini değiştirmek
  Balçığa şekil vermek hiç hoşuma gitmemişti.
 5. bitki ve ağaç, ürün üretmek
  Dal budak saldı, yemiş vermeye başladı. — R. E. Ünaydın
 6. cinsî yönden kendisini kullandırmak
 7. çevirmek, döndürmek, yöneltmek
  Arabanın burnunu en tenha kahvelerden birinin önünde rıhtıma verdiler. — A. İlhan
 8. dayamak
  Duvara sırtını verip çömeldi. Gözünü hamamcının geleceği yola çiviledi. — A. Sayar
 9. doğurmak
  Kezban, ona yedi evlat vermişti.
 10. düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek
  Geçenlerde bir derginin, 'Eski ünlüler ne yapıyor?' adlı bir röportajına verdiği cevapları okudum. — H. Taner
 11. elinde, üzerinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek
  Okumadığım zaman tavukların bahçesindeyim, yemlerini ben veririm. — Ö. Seyfettin
 12. hepsini herhangi bir hâle sokmak
  Yine ortalığı velveleye verdin!
 13. herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak
  Kendisi de muhakkak artistlerden, güzel eser veren, güzel konuşan, hayalleri işlek adamlardan hoşlanıyor. — R. H. Karay
 14. herhangi bir hâle sebebiyet vermek
  Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim. — Y. K. Karaosmanoğlu
 15. kadını, kızı biriyle evlendirmek
  Uzun Osman, Zeynep'le Süleyman'a ikisini birbirine vereceğini söylediği zaman şaşmadılar. — H. E. Adıvar
 16. katmak, kazandırmak
  Zencefil, bu yemeğe çok güzel tat verdi.
 17. sahip olmasını sağlamak
 18. tespit etmek
  Muayenehaneden saat 15.15'e randevu vermişler.
 19. ödemek
  Haydi … arabaya atlayın… Köşkten parayı verirler. — P. Safa
 20. yaymak
  Mum ışık vermiyor, kendini bile aydınlatıyordu.
 21. (ticaret) satmak
  Ucuz pahalı deme de ver gitsin; ver de kurtul.

Çekimleme değiştir

Zıt anlamlılar değiştir

Alt kavramlar değiştir

Atasözleri değiştir

Deyimler değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Yardımcı eylem değiştir

vermek

 1. kök veya gövdeleri sonuna /-i, -u/ zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur
  Alıvermek, dizivermek, görüvermek, yapıvermek.