vermek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

vermek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi verir) -ir

 1. üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek
  Okumadığım zaman tavukların bahçesindeyim, yemlerini ben veririm. - Ö. Seyfettin
 2. bırakmak veya bağışlamak
 3. ondan bilmek, atfetmek
  Bilgin'in bu çekingen tavırlarını kusurlu ve zayıf oluşuna verdi. - F. R. Atay
 4. düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek
  Geçenlerde bir derginin, 'Eski ünlüler ne yapıyor?' adlı bir röportajına verdiği cevapları okudum. - H. Taner
 5. döndürmek, çevirmek, yöneltmek
  Arabanın burnunu en tenha kahvelerden birinin önünde rıhtıma verdiler. - A. İlhan
 6. herhangi bir duruma yol açmak
  Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim. - Y. K. Karaosmanoğlu
 7. (ticaret) satmak
  Ucuz pahalı deme de ver gitsin; ver de kurtul.
 8. kızı, kadını biriyle evlendirmek
  Uzun Osman, Zeynep'le Süleyman'a, ikisini birbirine vereceğini söylediği zaman şaşmadılar. - H. E. Adıvar
 9. ödemek
  Haydi ... arabaya atlayın... Köşkten parayı verirler. - P. Safa
 10. yaymak
  Ses vermek. Korku vermek. Işık vermek.
 11. bitki ve ağaç, ürün üretmek
  Dal budak saldı, yemiş vermeye başladı. - R. E. Ünaydın
 12. herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak
  Kendisi de muhakkak artistlerden, güzel eser veren, güzel konuşan, hayalleri işlek adamlardan hoşlanıyor. - R. H. Karay
 13. hepsini herhangi bir duruma sokmak
  Ateşe vermek. Ortalığı heyecana vermek.
 14. sahip olmasını sağlamak
 15. bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek
  Hareket vermek. Şekil vermek.
 16. tespit etmek
  Randevu vermek. Ad vermek.
 17. kazandırmak, katmak
  Tat vermek, çeşni vermek.
 18. ayırmak, harcamak
  Emek vermek. Zaman vermek.
 19. dayamak
  Duvara sırtını verip çömeldi. Gözünü hamamcının geleceği yola çiviledi. - A. Sayar
 20. doğurmak
  Kezban, ona yedi evlat vermişti.
 21. cinsel yönden kendisini kullandırmak

ÇekimlemeDüzenle

DeyimlerDüzenle

ÇevirilerDüzenle

Karşıt anlamlılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

AtasözleriDüzenle

Yardımcı eylemDüzenle

vermek

 1. kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur
  Alıvermek, dizivermek, yapıvermek, görüvermek.