Türkçe değiştir

Eylem değiştir

şekle sokmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi şekle sokar)

[1] Uygun bir biçime girmesini sağlamak
[2] herhangi bir biçimde sonuca ulaştırmak


Kaynakça değiştir