εκκλησία

Disambig.svg Ayrıca bakınız: ἐκκλησία

YunancaDüzenle

Düzenle

εκκλησία (ekklisía)

dişil
[1] (eski dil) meclis.
[2] (mimarlık, din) kilise
η επιστολή του Παύλου προς την Εκκλησία της Κορίνθου.
Paul'un Korint Kilisesi'ne yazdığı mektup.
[3] kilise, Hristiyanlıkta kendine ait binaları, din adamları ve öğretileri olan mezheplerden her biri.
η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
Katolik kilisesi.
[4] kilise; Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu.
αντιδράσεις της Εκκλησίας για το νέο νομοσχέδιο
kilisenin yeni tasarıya olan tepkileri
[5] tapınak, ibadet evi

SöylenişDüzenle

Lütfen bir dil kodu girin.

KökenDüzenle

Eski Yunanca "ἐκκλησία"

Eş anlamlılarDüzenle

[5] ναός