Ayrıca bakınız: пер, пэр

Çuvaşça değiştir

Sayı adı değiştir

пӗр (pĕr)

[1] bir

Söyleniş değiştir